La mort no sabrà què fer amb tanta vida

Carles Castro

- Lectura en 3 minuts - 552 paraules